Головна » Статті » Конспекти уроків » Конспекти уроків із зарубіжної літератури

Тема. «Ляльковий дім» — соціально-психологічна драма; її аналі­тична композиція.

Тема. «Ляльковий дім» — соціально-психологічна драма; її аналі­тична композиція. Особливості драматичного конфлікту та роз­витку дії п'єси.

Мета: розглянути твір як соціально-психологічну драму, з'ясувати особливості композиції, конфлікту; сприяти розвитку критично­го мислення, розвивати уміння визначати жанр твору, його бу­дову, художні особливості; виховувати загальнолюдські цінності: милосердя, взаєморозуміння.

Тип уроку: поглиблений аналіз драматичного твору з використан­ням бесіди.

Обладнання: портрет Г, Ібсена, тексти п'єси «Ляльковий дім».

 

...Весь наш дім був тільки великий ляльковий дім.

ґ. Ібсен

Хід уроку

І. Оголошення теми і мети

II. Актуалізація опорних знань і вмінь

 

1. Перевірка домашнього завдання.

2. Словникова робота.

Повторити значення понять драма, соціально-пси­хологічна драма, відкритий фінал, конфлікт, пафос, зовнішня та внутрішня дія.

III. Сприйняття навчального матеріалу

 • Слово вчителя

У фіналі героїня йде від чоловіка, навіть кидає трьох дітей («Знизу чути гуркіт воріт, що зачинилися...»).

Не дивно , що така кінцівка викликала бурхливу суспільну реакцію. Його героїню звинуватили в легко­важності та нещирості, а автора твору — в прагненні обмовити шлюб і зруйнувати сім'ю. Багато хто вважав кінець драми неприродним, ствер­джуючи, що жодна мати не покине своїх дітей. Актор­ки відмовлялись грати «потворну» матір. За наполя­ганням однієї відомої німецької актриси Ібсен написав іншу кінцівку: в останній момент Хельмер широко прочиняє двері до дитячої кімнати, і Нора, побачивши своїх діточок, залишається. Але потім автор повернувся до першого варіанта.

Отже, давайте розглянемо цей образ детальніше і з'ясуємо сутність морального максималізму в творі.

4. Робота з цитатами.

Знайти цитати — відповіді на запитання:

/. Перевірка знання тексту п'єси за питаннями.

— Де відбувається дія п'єси — «Ляльковий дім»? (У затишній кімнаті адвоката Хельмера)

— З кого складається сім'я адвоката? (Хельмер, дру­жина Нора, троє маленьких дітей).

 • Яке перше враження від Нори? (Весела, жартів­лива, безпечна жінка). — Чи знає свою дружину Хельмер? Чи цікавиться він нею як людиною? Чи правильне його розуміння Нори?

— Що можна сказати про життя Нори в батьківсь­кому домі? — Що Нора розповідає про ставлення до неї бать­ка? («Коли я жила вдома, з татом, він викладав мені

 • Хто приїздить у гості до Нори? Мета візиту? (Фру Лінне, яку Нора не бачила вісім років. Після смерті чоловіка вона повернулася і шукає роботу, сподіваєть­ся влаштуватися на неї у чоловіка Нори).
  • Завдання в групах (три групи)

З'ясувати стосунки Нора — фру Лінне: Нора — Крогстад; Нора — Ранк.

 • Дібрати цитати, підготувати в ролях один із діа­логів, який би найяскравіше ілюстрував характер сто­сунків героїні з певним персонажем твору. Які риси її ха­рактеру розкриваються в стосунках з оточуючими?
 • Бесіда

Як, на думку оточуючих, склалася доля Нори (фру Лінне), чи відповідає ця думка дійсності?

 • Яку таємницю зі свого життя розповідає Нора? (Взяла в борг чотири тисячі вісімсот крон на лікуван­ня чоловіка, без його відома і за підробленим підпи­сом батька). Чи виправдана причина злочину Нори? Може, був інший вихід? Ваша думка.

— Чому Крогстад шантажує Нору? (Бо на боргово­му зобов'язанні Нори дата підпису є пізнішою за дату смерті батька).

— Чого бажає шантажист? (Високої посади в чоло­віка Нори).

— Чи йде назустріч дружині Хельмер? (Ні, більше того, він взагалі звільняє Крогстада, посилаючись на його низьку мораль).

 • Чим відповідає Крогстад? (Посилає листа з по­грозами чоловікові Нори).
 • Як веде себе Нора? Якого дива вона очікує?
 • Чи відчуває її стан її чоловік?
 • Яка реакція Хельмера? (Він у всьому звинувачує Нору й готовий іти на поступки шантажисту, аби збе­регти суспільне становище). — Як оцінює Нору Хельмер? («Ти маленька дивач­ка! Дві краплі води — твій батько. Тільки і клопочеть: ся, як би роздобути грошей. А як добуде — дивись, вони між пальцями і вислизнули, сама ніколи не знаєш, куди їх подінеш. Ну, що ж, доводиться брати тебе та­кою, яка ти є. Це вже в крові в тебе. Так-так, це в тебе спадкове, Норо»).
 • Яких змін зазнає принциповість Хельмера?
 • Чи такий Торвальд, яким його вважала Нора?
 • Який вплив на Крогстада мала фру Лінне? (Зав­дяки своєму коханню вона пробуджує в ньому поряд­ність, і він повертає боргову розписку).
 • Чому так змінився і чи змінився Торвальд?

Знайти сцену «Прощання». Що вас найбільше вражає? (Хельмер радіє з того, що вони врятовані, і готовий пробачити Нору, але Нора, побачивши сутність чолов­іка і його ставлення до неї, йде з дому).

 • Коло думок
  • Як бив и поступили, якби були на місці Нории?
  • Чому ж розпалася сімя Хельмерів?
  • У чому щастя сімї?
  • Як пояснюєте назву пєси?

 

2. Робота над будовою твору.

Зав'язка: з'ясування «злочину» Нори, шантаж Крог­стада.

Кульмінація: лист від Крогстада.

Розв'язка: Нора йде із дому, відкритий фінал.

Проблемні питання.

— Як у творі взаємодіють зовнішній та внутрішній конфлікт?

— У чому виявилося новаторство твору? (строго реа­лістичні картини буденного життя; максимальна про­стота; триєдиність дії: використання того ж самого по­мешкання; дія відбувається протягом доби).

— Яка характерна риса драм Ібсена? Як вона про­явилася у «Ляльковому домі»? (Драма — вирішення давнього конфлікту. Кожна п'єса ніби останній етап життєвої драми, її розв'язка. Найважливіші події відбу­лися в минулому, в передісторії п'єси. Всі герої мають таємницю, яка поступово стає відомою глядачеві. Інко­ли ця таємниця — історія самопожертви, як у Нори. При цьому вся п'єса перетворюється на картину розплати за те, що колись відбулося, — чи це злочин, чи помилка).

— Які проблеми автор розкриває в п'єсі? (Недоско­налість закону, правосуддя; безправне становище жін­ки; стосунки жінки й чоловіка в родині; ницість тра­диційних буржуазних норм моралі).

Висновки. П'єса «Ляльковий дім» («Нора») розвін­чує легенду про щасливе існування родини в буржуаз­ному суспільстві.

Фальш, лицемірство — сутність життя родини Хелмерів. Нора, ніжна мати і дружина, на перший по­гляд, оточена увагою й любов'ю чоловіка, але насправді вона для нього — іграшка, що не може мати ні влас­них поглядів, ні суджень, ні смаків. Чоловік ні про які серйозні справи розмов з нею не веде.

Увага до Нори в Хельмера зовнішня, яка дає йому можливість відчувати власну перевагу. Він і не підоз­рює, що тягар усіх головних випробувань уже взяла на свої плечі дружина. Любов до батька й чоловіка штовхнули героїню на злочин — підробити підпис на документі.

Нора все ще вірить, що чоловік її врятує, допоможе в конфлікті з Крогстадом, але сподівання не справ­джуються.

Проаналізувавши п'єсу, ми можемо визначити її як соціально-психологічну драму.

IV. Оцінювання й самооцінювання

ДЗ.У чому, на вашу думку, головна цінність п'єси?

Категорія: Конспекти уроків із зарубіжної літератури | Додав: uthitel (29.12.2018)
Переглядів: 7 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]