Головна » Статті » Конспекти уроків » Конспекти уроків із зарубіжної літератури

Тема: У пошуках сенсу буття і призначення людини. (Образ Фауста як втілення динамізму нової європейської цивілізації.)

Тема: У пошуках сенсу буття і призначення людини. (Образ Фауста як втілення динамізму нової європейської цивілізації.)

Мета: продовжити роботу над трагедією Ґете «Фауст»; поглиблювати навички аналізу твору, образу головного героя, порівняння образів-персонажів; розвивати навички логічного мислення, зв’язного мовлення, виразного та коментованого читання, переказу тексту, вміння синтезувати набутті знання, формувати естетичні смаки; сприяти вихованню активної життєвої позиції.

Обладнання: тексти трагедії Ґете «Фауст» у перекладі М. Лукаша; репродукції малюнку Й. В. Ґете, літографії Е. Делакруа, офорта Рембрандта до твору. відеоматеріали

Таємниця життя незбагненна,

але ми не можемо відмовитися

від спокуси все ж таки пізнати її

і зрозуміти.

Й. В. Ґете

 

ХІД УРОКУ

I. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ

 • Експрес-опитування
 • Згадайте, сучасником якої епохи у європейській культури був Ґете?
 • Чому Й.В. Гете можна назвати людиною, яка створила самого себе?
 • Які сюжети використав Ґете для написання трагедії «Фауст»?
 • Скільки років письменник працював над трагедією?
 • Якими є особливості композиції твору?
 • Мотивація навчальної діяльності:
  Виразне читання висловів письменників, учених про трагедію Ґете «Фауст».

1) Цей твір є не що інше, як найпотаємніша сутність нашого століття. (Ф. Шеллінг)

2) «Фауст» Ґете — це найвеличніший витвір поетичного духу. (О. Пушкін, російський письменник.)

3) Трагедія Й. В. Ґете «Фауст» є найвищим досягненням його поетичного генія і до цього часу найбільш загадковим і неначе невідомим твором. (Б. Шалагінов, український учений-літературознавець.)

— Що, на думку цих авторів, є найголовнішим у творі? (Філософська насиченість твору, висока поетична майстерність автора.)

Сьогодні й ми з вами на уроці спробуємо доторкнутись до філософських глибин трагедії Й. В. Гете «Фауст»

II. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ ТА ЕПІГРАФА УРОКУ

III. СПРИЙНЯТТЯ І ЗАСВОЄННЯ УЧНЯМИ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

 • Слово вчителя

Всі цікаві історії з чогось розпочинаються. Історія доктора Фауста розпочалась з того, що Господь й Мефістофель (він же диявол) завели цікаву розмову на небі про людину.

Відомо, що Мефістофель прийшов у народну легенду про Фауста, а з неї у трагедію Ґете з містерії, де виступав ворогом роду людського, опонентом Бога, необмеженим володарем анархічної сваволі, втіленням сили-силенної гріхів, низької плоті, страшних тілесних і фізичних страждань, самого пекла. м’я Мефістофеля складається з двох давньоєврейських слів: «Мефіз» — «руйнівник» і «Тофель» — «обманщик». Господь, зображений у «Пролозі» символізує глибокий просвітницький погляд на людину. Й ось перед читачем постає велична картина Всесвіту. З’являється Господь, щоб дізнатись про справи людські.

 • Бесіда:

- Що ж говорить про людину Мефістофель?

 • арії Мефістофеля із опери Ш. Гуно «Фауст» («На землі увесь рід людський…»).
 • Чи вдалось композитору передати суть Мефістофеля?
 • Як оцінює людину Господь?
 • В чому він переконаний?
 • Чим закінчується ця суперечка?
 • Кого ж вибирають Господь та Мефістофель як предмет для експерименту?

 

 • Робота в групах: (Літературний квест)

Сцена «Ніч»

— Чого Фауст уже досягнув у житті?
- Як Фауст оцінює свої багаторічні наукові пошуки? Чому його монолог такий схвильований? («Не вірю я, що щось я знаю, не вмію я людей навчати, не вмію їх на добре напучати… Грошей, добра я не нажив і слави теж не заслужив; собака й той не став так жити!», «Як дурнем був, так і лишивсь. Хоч маю докторське звання і десять років навмання туди й сюди, накрив-навскіс воджу я учнів своїх за ніс,— а серце крається в самого: не можем знати ми нічого!»)
- З яких причин вдається до магії? Навіщо викликає Духа Землі?
- Чому Дух Землі відмовився розкрити Фаусту таємницю Всесвіту?

 • Усне словесне малювання.

— Опишіть, яким ви «бачите» кабінет доктора Фауста.
— Яким ви уявляєте собі Фауста?

 • Робота з репродукціями.

(Демонстрація офорта Рембрандта «Фауст у своєму кабінеті», літографії Е. Делакруа «Фауст у своєму кабінеті».)

— Чи точно відтворили художники відповідні моменти поеми? Чи відповідали ваші уявлення уявленням художників

Коментар учителя.

Кабінет зображено у чорних тонах. Це найбільш точно відповідає словам самого Фауста: «Я ще тут, в тюрмі-норі?». Стоси книг лежать до самої стелі, кругом знаходяться опудала тварин, скелети людей. Промінь світла намагається пробитися крізь вікно, але і він «зачах». Фауст ніби вперше бачить, в якому приміщенні він живе. Герою хочеться вирватися звідси. Але куди?

 • Бесіда
  - І от появляється Вагнер. Хто він такий?
  - Як у діалозі Вагнера і Фауста виявились їхні різні погляди на науку?
  - Зачитайте, як характеризує Фауст Вагнера після розмови з ним. Чи згодні ви з цією оцінкою?
  -Чому Фауст вирішив покінчити життя самогубством?
  - Що його зупинило?

(Піднісши келих до губ, він раптом зупинився, почувши великодні хо-рові співи, що линули з церкви. Вони навіяли Фаустові спогади про дитинство,

коли він був віруючим, голоси людей, що молилися, нагадали йому, що він не

один страждає у цьому світі. Великдень — це свято перемоги над смертю, вос-кресіння усього живого, світлого. Фауст зрозумів, що люди самі повинні знай-ти спосіб, як зробити своє життя щасливим.)

Сцена "За міською брамою":

 

- Чому городяни під час свята виходять за мури середньовічного міста?

- Чи є різниця між ставленням до народу на святі Фауста та Вагнера?

- Як відгукується старий селянин про допомогу Фауста його батькові під час епідерм чуми?

- Чому Фауст не радіє цим похвалам?

- Які сумніви знову гнітять ученого?

- Яким шляхом прагне пізнати світ Фауст а яким — Вагнер?

 

Сцена «Кабінет Фауста»

-Які почуття переживає Фауст?

- Знайдіть у тексті слова, що підтверджують вашу думку. («Спізнаєш ти шляхи світил, збагнеш природи вічний рух, і в душу вступить повінь сил».)
- Що він відчув після того, як поспілкувався з людьми під час великого церковного свята? Як це характеризує героя ?

- Що бентежить Фауста, Чому він «знову нудьгує», «в душі задоволення знову не має» ?

- Як Фауст перекладає фразу з Біблії?

 

 • Мозковий штурм

 

- Як ви вважаєте, що первинне : слово чи діло?

 

 • Бесіда

- Кого викликає Фауст до свого кабінету ?

- Чи вирішує Дух проблеми Фауста?

- Як Фауст, зрозумівши, що він далеко зайшов, оберігає себе від потойбічних сил? Чи все він врахував?

- Як в кабінет потрапляє Мефістофель?

- Як відповідає Мефістофель на слова Фауста: «Хто ти є?». Прокоментуйте його слова.

- Що пропонує Мефістофель Фаусту?

(«Коли знайду в розкошах щастя,— Нехай загину я в ту мить!» І тоді Фауст змушений буде гукнути: «Спинися мить! Прекрасна ти!». А Мефістофель забере його душу.)
- Як ви розцінюєте угоду між дияволом і Фаустом - як вияв людської ницості, чи, навпаки, як вияв високих поривань людського духу?

 

♦ Коло ідей.

 

- Визначте риси характеру, притаманні Фаусту.

 

♦ Робота над текстом.

- Що відбувається в Авербаховому склепі?

- Хто належить до веселого товариства?

- Як поводиться Мефістофель у даній ситуації?

- Чи весело Фаусту в цій ситуації?

- Знайдіть в тексті підтвердження цієї думки.

 

Сцена «Відьмина кухня»

 • З якою метою Мефістофель веде Фауста до відьминої кухні?

 

IV. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Робота з епіграфом.

— У чому, на вашу думку, полягає схожість між Ґете і створеним ним образом Фауста? (Вони обоє були людьми активної дії, прагнули до знань.)

2. Підсумкова бесіда.

— Чим, на вашу думку, образ Фауста може привернути увагу сучасного читача? (Своєю активністю, здатністю до дії.)

— Які риси людини доби Просвітництва відобразилися в образі Фауста?

(Нестримна жага навчання, самовдосконалення і розвитку, пошуки свого місця у світі, пошуки істини, сенсу буття.)

 • Підсумкове слово вчителя

Служить цій справі заповідній —

Це верх премудрощів земних:

Лиш той життя і волі гідний,

Хто б’ється день у день за них.

Й. В. Ґете, «Фауст»

 

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Дібрати цитатний матеріал до образу Маргарити»

Напишіть твір-роздум на тему: «Чого сучасна людина можна навчитися у Фауста?».

.

Категорія: Конспекти уроків із зарубіжної літератури | Додав: uthitel (01.09.2018)
Переглядів: 14 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]