Головна » Статті » Конспекти уроків » Конспекти уроків із історії України

ТЕМА: Економічне становище України в першій половині XIX ст.. (промисловість)

ТЕМА: Економічне становище України в першій половині XIX ст.. (промисловість)

Мета уроку: показати занепад кріпосницьких та зародження рин­кових відносин в Україні у першій половині XIX ст.; ознайомити учнів з процесом визрівання ознак ринко­вої економіки в сільському господарстві, промисловос­ті, торгівлі; формувати вміння й навички аналізу со­ціально-економічної історії країни, роботи з поняттями; виховувати почуття гордості за наших попередників за внесок у соціально-економічний розвиток України.

Основні терміни і поняття: промисловий переворот, промисловці, ринкові відносини, капіталістична економіка, товарне виробництво, урбанізація, чумакування, вільнонайма­на праця, спеціалізація районів, фабрично-заводське виробництво.

Обладнання: підручник, карта, контурні карти, таблиці: «Уперше в Україні», «Ознаки визрівання капіталістичної еко­номіки».

Тип уроку: комбінований.

Хід уроку:

 1. Організація навчальної діяльності.
 2. Перевірка домашнього завдання.

Термінологічна розминка

Кріпосне право -

Панщина — відробіткова рента, одна з форм докапіталістичної земельної ренти, примусова дарова праця кріпосного селянина, який відбував її як повинність зі своїм реманентом і тягловою силою в го­сподарстві поміщика — власника землі.

Оброк — термін, що вживається в історичній літературі для позначення двох форм феодальної земельної ренти — продуктив­ної (натуральний оброк) і грошової (грошовий оброк).

Урочна система - один день панщини, на який давали таке завдання — "урок", що його можна було виконати тільки протягом 2-3 днів.

"Місячина", коли селянин за постійну панщину отримував місячний заробіток натурою, достатньою хіба що для напівжебрацького животіння.

Гвалти або згони - примусовий обробіток садів й городів поміщиків

Шарварок - примусова охорона маєтків поміщиків, споруджування ставків і гребель, возити своїми кіньми чи волами поміщицькі товари на ярмарки

 • - примусовий вивіз своїми кіньми чи волами поміщицькі товари на ярмарки.

Перевір себе :

1. Доведіть, що-поміщицька система господарювання вичерпала можливості свого подальшого розвитку.

2. Назвіть ознаки розвитку ринкових відносин у сільському господарстві.

3. Якими заходами російський царизм намагався зміцнити феодально-кріпосницьку систему господарювання в Україні?

Для допитливих і уважних :

- Коли і в яких регіонах України було введено кріпацтво ?

 1. Етап орієнтації

- Як політика російського самодержавства впливала на розвиток господарства України у 18 ст.

 1. Етап визначення мети.

Роль в існуванні тієї чи іншої держави відіграє економіка країни . Сьогодні на уроці ми дізнаємось про економічне становище Українських земель а першій половині XIX ст..

ПРОБЛЕМА,

З’ясуємо , в чому проявився промисловий переворот на Україні?

- Чим важлива ця тема для сьогодення?

 1. Етап проектування.

ПЛАН УРОКУ

1. Початок промислової революції.

2. Українські промисловці.

4. Зростання морських портів.

5. Розвиток внутрішньої торгівлі.

6. Місце України в зовнішній торгівлі.

 1. Етап організації і виконання плану роботи
  • Проблемна бесіда.

1. Що таке промисловий переворот?

Промисловий переворот — якісна зміна у розвитку продуктивних сил суспільства. Його суть полягала у переході від ручної праці на мануфактури,у ремісничих майстернях, у сільському господарстві до праці з використанням машин. У Великій Британії він розпочався у 60-і рр. XVIII ст. і тривав до 10–20-х рр. XIX ст. У інших країнах Європи і Північної Америки промисловий переворот відбувся у XIX ст.

2. Коли і як розпочалася промислова революція в країнах Європи?

3. Якими були наслідки промислової революції в країнах Європи?

 1. Робота зі схемами

ПРОМИСЛОВИЙ ПЕРЕВОРОТ В УКРАЇНІ

30—40-ві р. XIX ст. — початок промислового перевороту.

60—70-ті р. XIX ст. — завершення промислового перево­роту.

1. Формувалися нові соціальні верстви населення - підприємці та наймані робітники.

2. Наслідком промислового перевороту стало утвердження фабрично-заводського виробництва.

У 1825 р. налічувалося 650 промислових підприємств, а в 1860 р. їх було вже 2330.

 • Робота в групах
 1. Проаналізувати розвиток галузей виробництва на Україні.
 2. Охарактеризувати внутрішню та зовнішню торгівлю Правобережної України
 3. Довести, що в цей час спостерігається р. ріст міст.

Розвивали такі галузі виробництва:

1. Машинобудування.

2. Металообробна.

Наприкінці 50-х р. в Україні діяло 11 чавуноливарних і 32 залізоробні заводи.

3. Вугільна.

У 1860 р. в Донбасі видобуток вугілля становив 6 млн пудів. Донбас за кількістю видобутого вугілля вийшов на друге місце в Російській імперії, поступаючись тільки польській Сілезії.

4. Суконна.( Су­конних фабрик діяло 160, на яких працювало 10 тис. робітників)

5. Тютюнова (в Чернігівській та Харківській губерніях).

6. Склодувна.

 1. Паперова.

8. Харчова та ін.

9. Цукрова. (забезпечувала 80% виробництва цукру в Російській імперії).

Видатними організаторами цукрової промисловості України були Яхненки та Семиренки.

1824 р. — збудовано перший цукровий завод в Україні в с. Трощино Канівського повіту Київської губернії поль­ським магнатом Понятовським. 1857 р. — в Україні вже діяло 218 цукрових заводів (70% цукрових заводів Російської імперії).

10. військова промисловість. В Україні діяли військові підприємства:

1. Завод "Арсенал" у Києві — випускав зброю.

2. Шосткинський пороховий завод.

3. Луганський чавуноливарний завод.

4. Канатний завод і корабельня в Миколаєві.

РОЗВИТОК ТОРГІВЛІ

На внутрішньому ринку продавалися хліб, вироби ремісників, худоба, цукор, плуги, коси, вироби селянських промислів та ін.

Велику роль відігравали ярмарки (у 40-х р. XIX ст. в Україні їх діяло 12 тис., у тому числі 178 великих і середніх).

Найважливіші з них:

• Контрактовий у Києві;

• Введенський в Сумах;

• Хрещенський, Успенський, Покровський у Харкові;

• Петропавлівський у Катеринославі

Важливу роль у розвитку торгівлі відігравало чумаку­вання. Чумаки перевозили 75% хліба, який вивозився з України за кордон через азовські та чорноморські порти. У середині XIX ст. чумаки відправляли в південні порти до 640 тис. т хліба щорічно.

Розвивався водний транспорт.

1823 р. — на Дніпрі з'явився перший пароплав.

1838 р. — створено Дніпровську судноплавну компанію (наприкінці 50-х р. мала 17 пароплавів).

Найбільші порти в Україні — Херсон, Одеса, Миколаїв. У подальшому відбувалося формування загальноросійсько-го внутрішнього ринку.

ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ

Український експорт товарів за кордон складав 60% загальноросійського. З України вивозили:

1. Зерно (70% загальноросійського).

2. Вовну (60% загальноросійської вівчарної промисловості).

3. Цукор.

4. Мед.

5. Віск.

6. Рибу.

Торговельні зв'язки підтримувалися з Німеччиною, Францією, Австрією, Чехією, Угорщиною.

ВИСНОВКИ

1. У першій половині XIX ст. феодально-кріпосницька сис­тема перебувала у глибокій кризі, занепаді.

2. Зароджувалися нові ринкові відносини, які ставали більш ефективнішими, ніж феодально-кріпосницькі.

3. Загострювалися соціальні протиріччя.

 

ЗРОСТАННЯ МІСТ

З 1811 р. по 1858 р. чисельність жителів міст України збільшилася втричі.

Бурхливо розвивалися такі міста України:

Олександрівськ (заснований 1770 р.), Катеринослав (1776 р.), Херсон (1778 р.), Маріуполь (1779 р.), Миколаїв (1789 р.), Одеса (1795 р.).

Швидкий ріст міського населення на Півдні України був зумовле­ний інтенсивною розбудовою тут морських портів Одеси, Миколає­ва, Херсона, що мали загальноімперське значення. У 1817р. Одеса стала відкритим вільним портом (порто-франко). Туди було дозволе­но безмитний ввіз закордонних товарів і безмитний їх продаж.

Жителі міст становили 11% населення України.

 

  • Слово вчителя «Чумаки»

Ринкові відносини також проникають в українське село

(підручник ст.. 33)

 • Робота з документом Ст..36
    • Яку роль відігравало чумацтво в торговельно-візницькому промислі?
    • Що змушувало їх об’єднуватись в артілі і піддаватись суворій дисципліні?

 

ФОРМУВАННЯ ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМЦІВ

Відомі українські підприємці вийшли з селян-кріпаків, які нагромадили гроші в торгівлі, а також купців: брати Яхненки, Семиренко (зять одного з Яхненків), Артем Терещенко, Харитоненко,

родина Федоренків.

З верстви поміщиків вийшли власники механічних і ма­шинобудівних заводів: Потьомкін — на Полтавщині, Бобринськнн — у Славутичі, ІЦндиба — на Чернігівщині та ін.

 

 1. Етап контрольно – оцінювальний.
   • Продовж речення

В Україні спостерігався початок промислового перевороту, бо…

 • Рефлексія «Сьогодні на уроці» :
 • Найбільше мене сьогодні вразило….
 • Я хотів (ла) б більше почути про….
 1. Підсумок уроку.

Зворотною стороною кризи кріпосницької системи в Україні було зародження ринкових відносин. У сільському господарстві це про­являлося у стрімкому зростанні товарності (збільшенні частки про­дукції, призначеної на продаж), упровадженні технічних культур, раціоналізації (технічному вдосконаленні виробництва, використанні машин, досягнень агрохімії), застосуванні найманої праці. Але біль­шість поміщиків продовжувала господарювати традиційним спосо­бом, посилюючи експлуатацію кріпаків.

Зародження і розвиток в Україні ринкових відносин супроводжу­валося збільшенням кількості міського населення, пожвавленням внутрішньої торгівлі, розширенням зовнішньої торгівлі через Чор­номорські та Азовські порти.

 1. Домашнє завдання

1. Опрацюйте текст підручників [51, § 5—6; 40, § 5].

2. Складіть таблицю «Ознаки визрівання капіталістичної економіки».

Сільське господарство Промисловість Торгівля

3. Позначте на контурній карті сільськогосподарську спеціаліза­цію регіонів України.

 

Категорія: Конспекти уроків із історії України | Додав: uthitel (25.12.2018)
Переглядів: 7 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]