Головна » Статті » Класному керівнику » Години спілкування, тренінги

Година спілкування "Обережно: зелений змій - шкідливість алкоголю"

Тема.      Обережно: зелений змій.

Мета:     збагатити і закріпити знання учнів про шкідливість алкоголю; проінформувати про негативний вплив реклами алкогольної продукції; формувати моти­вацію на відмову від вживання алкоголю; форму­вати прагнення до здорового способу життя.

Хід години спілкування

Класний  керівник. Усі ми буваємо дітьми. Усі ми стаємо батьками, а потім — дідусями і бабусями. Кожен бачити своїх дітей щасливими.

Як навчитися бути щасливим? У справжнього щастя Поки. Перший — щастя людського спілкування, щастя, взаєморозуміння. Другий бік — це щастя творчої праці, у якій самостверджується особа. І того, і іншого можна і треба вчитися. На жаль, не уміючи творчо виразити себе, але бажаючи самоствердитися будь-яким способом, багато підлітків (та і дорослих) звертаються до алкоголю. Ця про­блема і будt темою нашої години спілкування. А тепер трохи статистики:

— 10 % підлітків-правопорушників виховується в сім'ях п'яниць і алкоголіків;

— від 60 до 80 % розлучень відбувається унаслідок пи­яцтва одного або обох із подружжя;

— 80 % хуліганських актів, 70 % вбивств та інших тяжких злочинів здійснюється у стані сп'яніння;

— серед осіб, судимих за крадіжку, п'яниці складають 60 %;

— 88,7 % загиблих через нещасні випадки на тран­спорті були у стані алкогольного сп'яніння, причому 58 % їх них — у стані легкого сп'яніння.

1-й учень. Багато лікарів приділяють увагу великій небезпеці алкоголю для дітей і підлітків. Боротьба з алко­голізмом — одна з найбільших соціальних і медичних про­блем будь-якої держави. Шкідливість вживання спиртних напоїв доведена. Навіть малі дози алкоголю можуть стати небезпечними і призводять до травм, автомобільних ката­строф, розпадів сімей, втрати людиною духовних потреб та вольових рис, працездатності.

Вміст алкоголю в крові 0,4 % призводить до втрати сві­домості. При концентрації алкоголю в крові до 0,6-0,7 % може настати смерть. Головні причини смерті хворих на алкоголізм — серцево-судинні захворювання, нещасні ви­падки, гострий цироз печінки. Встановлено, що найбільша смертність настає вже в перші 5-6 років від початку захво­рювання на алкоголізм.

2-й учень. Алкоголізм найбільш поширений у пів­денних країнах. Наприклад, в Іспанії від алкоголю, цирозу печінки щороку помирає близько 4 тис. осіб. У США, згід­но з офіційними даними, щорічно причиною смерті більше ніж 200 тис. осіб є вживання алкоголю; з цим пов'язана половина всіх дорожньо-транспортних пригод, які закінчу­ються трагічно, половина всіх убивств і третина самогубств. Кожного року в результаті пияцтва й алкоголізму економі­ка США втрачає 43 млрд. доларів.

3-й учень. У всьому світі швидко зростає кількість молодих людей, які вживають алкоголь та зловживають ним. У США понад 10 млн — половина всіх американських учнів віком від 13 до 18 років — принаймні раз протягом року вживали алкоголь. Близько 8 млн. п'ють кожного тижня. Американські підлітки щороку випивають фактично понад мільярд банок пива і більше ніж 300 мільйонів пляшок охолодженого газованого напою.

Алкоголь у вигляді яскравого винного напою чи охолодже­ного пива здається цілком нешкідливим. Проте смак і вигляд обманливі. Алкоголь — це наркотик, причому сильнодіючий.

4-й учень. Лікарі стверджують, що алкоголь — це де­пресант, який впливає на мозок і центральну нервову сис­тему. Незначна кількість алкоголю може без шкоди для до­рослої людини розвеселити її. Організм призвичаюється до алкоголю, якщо вживати його в надмірній кількості. Тоді людина мусить випивати щоразу більше алкоголю, щоб задовольнитись його дією. Близько 5 млн молодих амери­канців має проблему з алкоголізмом. Алкогольним напоям надають фруктового смаку, їм дають гарні назви. Реклама робить свою справу. Протягом усіх вихідних днів 45 400 молодих людей у США пиячать. Це спонукало начальни­ка медичного управління США висловити припущення, що і багато з них «вже є алкоголіками, а ті, що не стали, дуже ймовірно, що незабаром стануть».

5-й учень. Подібним чином затяжне і надмірне зло­вживання алкоголем здатне повільно вбивати людину. Воно може пошкодити або розладнати важливі органи, як, наприклад, печінка, підшлункова залоза, мозок або сер­це. Алкогольний напій може тимчасово додати відчуття впевненості. Але така впевненість є фальшивою, і цей ефект завжди розвіюється. А тим часом сповільнюється емоцій­ний і розумовий ріст дитини.

6-й учень. Про негативний вплив алкоголю на потомство відомо з давніх-давен. Є дані, що тривалість життя жінок-алкоголіків на 10 % менша, ніж непитущих. Але не тільки в цьому полягає шкідливість алкоголю.

Німецький лікар Крепелін на початку XX століття пи­сав, що наслідки алкоголізму не такі страшні, доки поло­вина людства — жінки — майже не причетні до алкоголю. Та коли пияцтво пошириться і серед жінок, то «нашим на­щадкам загрожуватиме цілковита загибель». У жінок од­ним із характерних наслідків алкоголізму є нездатність ви­годовувати дітей груддю. За спостереженнями спеціалістів, цей недолік трапляється у 30-40 % жінок, які регулярно вживають спиртні напої. Алкоголь впливає на дітородну функцію і призводить до раннього старіння. 30-річна жін­ка, що п'є, як правило, виглядає значно старшою, а після 40 років перетворюється на стару бабу.

Здавна помічено, що в питущих жінок частіше бувають мертвонароджені діти ,й викидні. А коли діти народжують­ся живими, то часто відстають у розвитку й ростуть розумово неповноцінними.

Не випадково закони Стародавньої Греції й Риму заборо­няли молодим людям пити спиртне. Заборонялося п'яному чоловікові наближатися до дружини. Було видано закон про недопустимість уживання вина щойно одруженим. А на Русі також із давніх-давен вважалося поганою озна­кою пити вино на власному весіллі.

7-й учень. Здоров'я новонароджених залежить від умов формування статевих клітин батьків, внутрішньоутробного розвитку, перебігу пологів і, нарешті, умов післяпологового періоду. На всіх цих етапах контакт плоду й новонародже­ного з алкоголем небезпечний своїми фізичними та психіч­ними наслідками, причому ризик потворності і захворювань тим вищий, чим більший ступінь впливу алкоголю на жи­вий організм.

Описано багато випадків алкогольного отруєння груд­них дітей через те, що їхні матері пили вино й пиво. Для чого вони це робили? На це запитання матері потерпілих ді­тей здебільшого відповідали: щоб більше було молока. Така «стимуляція» продукування молока закінчувалася досить сумно: у малюків виникали судоми, а іноді розвивалися на­віть справжні напади епілепсії.

Жінка, яка зловживає спиртним,— це вже само по собі лихо. Недарма в народі кажуть: «Чоловік п'є — півхати горить, жінка п'є — уся хата горить». Адже усього кілька грамів алкоголю, розчиненого в тонізуючому напої,— і тяж­кі психічні розлади в малюка, приреченого на все життя.

Жінці не можна пити жодного грама доти, поки вона не кине дитину груддю. Винятків не повинно бути. Це як закон. Комусь здається, що цими фразами ми принижуємо авторитет дорослих, зокрема батьків. Ні. Це просто дові­ра сьогоднішньому школяреві, який через кілька років сам стане батьком чи матір'ю. І саме тоді він згадає оці попе­редження.

8-й учень. Британська медична асоціація виступає з вимогою повністю заборонити рекламу алкоголю у Ве­ликій Британії, а також врегулювати мінімальні ціни на алкогольні напої, аби запобігти їх надмірному вживанню британцями.

Обсяги вживання алкоголю у Великій Британії значно зросли за останні роки не лише серед молоді, а й загалом, зазначає Британська медична асоціація у заяві, оприлюдненій днями на її сторінці в Інтернеті. Крім того, значно зросла кількість смертельних випадків через надмірне вживання алкогольних напоїв. За минулорічними підрахунками, число жертв алкогольних ексцесів у цій країні від 1991 до 2005 року подвоїлося.

9-й учень. Причину такої негативної тенденції бри­танські медики вбачають у «підступній» рекламі. Суспіль­ство буквально захлинається від реклами, яка зображує алкоголь у позитивному світлі. Британська алкогольна

промисловість щорічно інвестує 800 млн. фунтів стерлінгів (910 млн. євро) у рекламу своєї продукції та позитивний імідж алкоголю.

10-й учень. Просуванню такої реклами сприяють хи­трі стратегії виробників алкоголю, їхні маркетингові стра­тегії, вважають британські медики, у своїй різноманітності мають значний вплив передусім на молодь. Вони охоплю­ють усі сфери: від традиційних рекламних роликів на теле­баченні до всюдисущої реклами та розміщення зображень алкогольних напоїв у нових медіа, приміром у соціальних мережах в Інтернеті чи у вигляді спаму. Загальний ефект таких кампаній — підсилення та перевищення алкогольних соціальних норм.

11-й учень. Значно поширилася стратегія так званого спортивного алкоголю. Алкогольні виробники опосередко­вано спонукають споживачів до вживання алкоголю: під­тримка студентських протестів, спонсорство популярних видів спорту, змагань та команд, культурних подій та фес­тивалів.

Далі учні розказують, що відбувається в організмі в ре­зультаті прийому алкогольних напоїв.

1-й учень. Прийнято думати, що алкоголь лікує за­студу. Алкоголь не має прямої знешкоджуючої дії на мі­кроби, навпаки, він гальмує, перешкоджає захисним силам організму нейтралізувати або знищити ці мікроби. Якщо ж у крові є алкоголь, процес одужання йде дуже повільно або ж зовсім не відбувається. Таким чином, існуюча думка про те, що алкогольні напої допомагають лікувати застуду, не більше ніж помилка.

2-й учень. Прийнято думати, що алкогольні напої поліпшують апетит. Подібне «поліпшення» веде до погір­шення нормальної діяльності шлунка та кишковика. Річ у тому, що склад шлункового соку, що виділяється під дією алкоголю, істотно змінюється. Кислота, що виділяється, негативно діє на слизову оболонку шлунка і розвивається захворювання — гастрит. А регулярне вживання алкоголь­них напоїв призводить до атрофії шлунка, внаслідок цьо­го — до погіршення засвоювання їжі, особливо вітамінів. Таким чином, вживання алкогольних напоїв із метою під­вищення апетиту дає прямо протилежні результати.

3-й учень. Прийнято думати, що алкоголь знімає втому і підвищує настрій. Це не більше ніж ілюзія. Ал­когольна веселість — нездорова, бо вона викликана роз­ладом у центральній нервовій системі. Алкоголь викликає гальмування центральної нервової системи, і в першу чер­гу — кори головного мозку. Тобто алкоголь і відпочинок несумісні. Під дією алкоголю мозок не лише не відпочиває, навпаки, робота його утруднюється. Навіть після невеликої дози спиртного на 8-20 днів втрачається здатність до кміт­ливості, творчості, інтелектуальної праці.

Академік Сепп у відповідь на запитання, чому він ніко­ли в житті не вживав алкоголь, відповідав: «Тому що з най­більшою повагою ставлюся до найвищого творіння приро­ди — мозку і не хочу порушувати його діяльність».

Класний керівник. Як уже було сказано, з алкого­лем не так просто боротися.

Як ви думаєте, навіщо люди вживають алкоголь?

— Щоб було добре;

— просто щоб випробувати, що це таке;

— для кайфу;

— так легше спілкуватися;

— піти від болю;

— від горя;

— за компанію;

— щоб було весело;

— щоб розслабитися;

— забутися;

— для сміливості;

— щоб танцювати;
— для енергії;
— щоб бути доросліше і крутіше;
— піти в інші світи;
— і багато що інше...

А чому люди цього не роблять?

— Вони бояться за своє життя, здоров'я;

— у них є^принципи і переконання;

— вони бояться проблем, батьків і міліції;

— шанують себе;

— люблять сім'ю;

— іноді цього не роблять тому, що немає грошей, але це тимчасово...

Робіть висновки.

Класний керівник. Ми з вами живемо в такому сві­ті, де причин для того, щоб споживати алкоголь, значно більше, ніж для того, щоб його не вживати. І це страшно.

Ми точно знаємо, що жоден п'яниця, який вмирає або в ку­блі, або у громадському туалеті від «перепиття», не планував для себе такого, коли випивав першу чарку. Він думав так:

— у житті потрібно все спробувати;

— один раз не страшно;

— я контролюватиму себе;

— я сильний, триматиму себе в руках;

— ті, хто стали алкоголіками або наркоманами,— слаб­кі і безвільні;

— а мені все байдуже;

— адже друг сказав, що він випиває, і все о'кей;

— чим я гірший за інших;

— а гори воно все вогнем;

— коли відчую, що починаю звикати,— кину;

— від пива залежності не буває:

А можливо, він взагалі не думав...

Упродовж життя людина відчуває різні емоції: радість, страх, печаль та ін. Емоції супроводжуються фізіологічни­ми змінами (почастішання серцебиття, затримка дихання, вологість шкіри, тремтіння і т. п.).

Кожного разу, коли ми щось робимо, думаємо, відчу­ваємо, у нервовій системі відбуваються фізіологічні зміни.

Від нейрона до нейрона передаються імпульси, починається виділення біологічно активних речовин — нейромедіаторів. Людині властиво отримувати задоволення. У неї, як і у всіх ссавців, у мозку існує «центр задоволення».

У нормі коливання емоційного стану людини незначні. Центральна нервова система підтримує баланс нейромедіа­торів. АЛЕ! Якщо в організм потрапляють ПАР (тобто пси-хоактивні речовини), у ньому відбуваються різкі зміни.

У 1953 році Джеймс Олдс і його колеги імплантували електроди в мозок щурів. Щури навчалися натискати на ва­жіль, щоб отримувати роздратування... Одного разу навчив­шись, вони продовжували це робити з частотою декілька ти­сяч разів на годину впродовж десяти годин. Оскільки щур працював із такою завзятістю, його поведінка означала, що йому «подобається» відчуття, яке викликає така стимуляція. Відповідні ділянки стали називати «центрами задоволення». Навіть розуміючи клітинні механізми на рівні нейробіології, ми не можемо пояснити те, що відчуваємо. Проте ми дійсно відчуваємо справжні страх, захват, або смуток, тоді як у моз­ку йдуть біохімічні процеси, що регулюють емоції.

МІФ: щоб кинути пити, треба поступово знижувати дозу. НАСПРАВДІ: відрубувати хвіст собаці по шматках набагато болючіше, ніж робити це відразу.

Хто робить вибір? Школа? Друзі? А, може, ти сам?

Класний керівник. Тільки ти можеш потурбуватися про себе, якщо ти дійсно цього хочеш!

Отже, якщо в результаті вживання ПАР у людини з'являються проблеми в будь-якій зі сфер життя (тіло, ро­зум, емоції, душа, стосунки з людьми) і якщо людина не може припинити вживання, або припиняє, але знову «зри­вається»,— це залежність.

Залежність — це хвороба. Хвороба, що прогресує, хро­нічна, смертельна. Проте одужання можливе.

Одужання — складний, довготривалий, іноді хворобли­вий процес.

Коли ти вживаєш алкоголь, у тебе починаються:

— інфекційні захворювання;

— проблеми із здоров'ям (похмілля, ломка), неприємні відчуття після вживання;

— втрата контролю над поведінкою (травми, насиль­ство, кримінал);

— нерозбірливість у сексі (венеричні захворювання, не­бажана вагітність, проблеми в стосунках);

— проблеми з навчанням, неприємності в школі;

— фінансові труднощі (борги, продаж речей з дому, по­стійний пошук грошей);

— конфлікти в сім'ї, з друзями, на роботі;

— основний круг спілкування — ті, хто вживає ПАР;

— конфлікти із законом, приводи в міліцію.

Класний керівник. Людина не може бути одна. У будь-якій справі, особливо у важкій; їй потрібна підтрим­ка. Якщо, тобі або твоїм друзям потрібна допомога, знай, що ти не самотній. Є люди, які теж вживали алкоголь. Це принесло їм проблеми. Вони знайшли в собі сили відмо­витися від цього. Вони називаються анонімні наркомани і алкоголіки. Вони збираються разом і підтримують одне одного. Вони підтримають і тебе. Це групи взаємодопомоги й підтримки. Безкоштовні й анонімні.

Є люди, які можуть допомогти тобі професійно розібра­тися у проблемі. Якщо ти і твої друзі постраждали від пере­дозування наркотиків або алкоголю, вам потрібна екстрена медична допомога (103).

І, нарешті, коли серйозно страждає тіло, внутрішні ор­гани (печінка, нирки, серце, нервова система), у тебе є мож­ливість звернутися до лікарів-фахівців.

Повна відмова від вживання будь-яких ПАР.

Поради, які можуть виявитися корисними для тебе в певних ситуаціях.

Відмова від вживання спиртного або наркотика — не така вже легка справа. Вона вимагає серйозного обдумуван­ня, певної практики і підтримки з боку інших, а головне — виховання сили волі. Психологи пропонують скористатися найбільш переконливою відповіддю при відмові від запро­понованого наркотика або алкоголю.

Варіанти відповідей:

— Спасибі, ні. Я хочу усвідомлювати те, що я роблю.

— Спасибі, ні. Я збираюся покататися на велосипеді.

— Спасибі, ні. Я не хочу конфліктів із батьками, учи­телями.

— Спасибі, ні. Якщо вип'ю (прийму наркотик), втрачу владу над собою.

— Спасибі, ні. Мені не подобається смак алкоголю (нар­котика).

— Спасибі, ні. Це не в моєму стилі.

— Спасибі, ні. Мені ще треба робити уроки (мені рано вставати).

— Спасибі, ні. Після випивки я швидко втомлююся.

— Спасибі, ні. Я не хочу набирати вагу (алкоголь — ви­сококалорійний продукт).

— Спасибі, ні. Я йду на тренування.

— Спасибі, ні. У тебе немає нічого іншого?

Класний керівник. Форма відмови може бути будь-якою. Важливо, щоб вона була рішучою. Саме відмова від спиртного або наркотика, а не його застосування — ознака сили і дорослішання.

Ти можеш допомогти собі сьогодні. Завтра може бути пізно!!!

Як ставляться до алкоголю відомі вам люди, наприклад артисти? Ось одна з їхніх відповідей: «Часто беру участь у концертах, на акціях із профілактики наркоманії і пия­цтва. І, до речі, на таких заходах жодного разу не бачив ні шприців, нічого іншого. («Корні»)»

Класний керівник. Я прочитаю вам рядки з листів до газети.

1. «Випивати мене змушують сімейні обставини. Я знаю це по собі. У мене є брат. Йому 6 років. Є мати і вітчим. Вони щодня п'ють вино, горілку, самогон. Нап'ються і по­чинають скандалити. Б'ють брата, обзивають його різними словами. Не проходять і повз мене. Я один раз отруїлася пігулками. Лежала в лікарні. Мати приходила, плакала. А повернулася додому, і стало ще гірше.»

2. «Мені 18 років, я — алкоголік. Уперше випила в 13 років. Це сталося у подруги на дні народження. Було ціка­во, та і від інших не хотілося відставати. Правда, спочатку я відмовлялася, але потім поступилася проханням друзів. І пішло-поїхало. -.. Я ніде не працюю, сиджу на шиї у бать­ків. Та і куди візьмуть п'яницю? Відчуваю, що нікому не потрібна в цьому житті. Невже мені не можна допомогти? Допоможіть, прошу вас!»

Класний керівник. Допоможіть! За цим коротень­ким словом — покалічене життя, страх перед майбутнім.

Підсумок години спілкування.

Перевірте себе

І.Чи подобається тобі вживати психоактивні речовини (ПАР)? :

2. Чи виправдовуєш ти своє вживання ПАР?

З.Чи бувають у тебе проблеми із здоров'ям у зв'язку із вживанням ПАР?

4. Чи доводилося тобі прогулювати навчання або роботу у зв'язку з тим, що ти вживав ПАР напередодні?

5.Чи бувають у тебе провали пам'яті у зв'язку із вживан­ням ПАР?

6.Чи виникало в тебе після перших доз бажання продо­вжувати далі?

7. Чи бувають у тебе напади безпричинної туги і відчаю в проміжках між дозами?

З.Чи вживаєш ти ПАР, щоб здолати сором'язливість і від­чути впевненість у собі?

9.Чи лякає тебе перспектива життя без вживання будь-яких ПАР?

10. Чи виникають у тебе грошові труднощі у зв'язку з ви­тратами на ПАР?

11. Чи доводилося тобі порушувати закон, щоб дістати чер­гову дозу?

12. Чи траплялися у тебе неприємності у зв'язку із вживан­ням ПАР — приводи в міліцію, травми, втрата цінних речей, небажані сексуальні контакти?

13. Чи турбує твоїх друзів вживання тобою ПАР?

14. Чи схильний ти до агресії під впливом ПАР?

15. Чи намагався ти припинити вживання ПАР або змен­шити дозу?

16. Чи користувався ти послугами лікарів, щоб пережити наслідки вживання ПАР?

17. Чи вважаєш ти, що твоє життя стало б кращим без вжи­вання ПАР?

18. Чи помічаєш ти, що доза, з якої ти починав, уже не при­носить кайфу?

Якщо «так» більше трьох — ти в небезпеці. Більше п'яти — можливо, тобі потрібна серйозна допомога. Біль­ше восьми — якщо ще хочеш жити, терміново звернися по допомогу.

Якщо ти помічаєш, що: вживання тобі подобається, іно­ді ти втрачаєш контроль, у тебе бувають провали пам'яті, якщо ти намагався припинити вживання, але повертався до цього знову, твої родичі мають (мали) проблеми із вжи­ванням (схильність до залежності передається у спадок), то має сенс замислитися — які все-таки в мене плани на це життя?

Народ склав немало прислів'їв про шкоду пияцтва:

Пияцтво — це добровільне безумство. (Античний афо­ризм)

Було досить винця — не стало молодця.

Хто чарку допиває, той століття не доживає.

Був Іван, а став телепень, а усе вино винне.

Вино входить — розум виходить.

За чуже здоров'я випиваєш — своє пропиваєш.

У склянці тоне більше людей, ніж у морі.

Здоров'я погубиш — нове не купиш.

Категорія: Години спілкування, тренінги | Додав: uthitel (06.10.2018)
Переглядів: 103 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]